registrace přihlášení newsletter

Tahem

grafický design
2016
Jan Šimsa
česky
Autor: Jan Šimsa

Cena: 250,00 Kč

Tahem

Katalog kaligrafických obrazů

Krása psaných forem osvobozených od sdělovací funkce.
Kaligrafie, abstrahování písma, lettrismus a meditace štětcem.

Vyšlo jako součást bakalářské práce v Ateliéru filmové a televizní grafiky,
s úvodním slovem Karla Halouna a doprovodnou poezií Jaromíra Typlta.

Sazba písmy Hrot (superiortype.com) a RePublic Book (suitcasetype.com)
Tisk Jaroslav Janďourek, papír EKO Print 100 g, náklad 150 výtisků