registrace přihlášení newsletter

Hymenotuber tenebrosum – Blanohlíz pochmurný

50x70cm
Autor: Michal Bačák

Cena: 2 200,00 Kč

ELEMENT ZEMĚ
Hymenotuber tenebrosum – blanohlíz pochmurný
Hymenotuberaceae – blanohlízovité

Popis: Vytrvalá rostlina s charakteristickým odpudivým pachem tvoří přízemní růžicí šupinovitě složených polosukulentních listů petrolejové barvy, od července do září kvete nachovými květy s bělavými skvrnami. Rostlina je úzce vázána na půdy s kritickým obsahem rtuti. Pozoruhodná je svým podzemním zvrásněným kořenem – hlízou, velikosti brambory a zelenavě fialového zabarvení. Hlíza sama o sobě nevytváří kořenové vlášení, to je zde nahrazeno blanitým pletencem hyf houby Mercuriophale mercurialis, která rostlině zajišťuje přísun vody a minerálních prvků a zároveň ochraňuje rostlinu před toxickými účinky rtuti, rostlina na oplátku houbě poskytuje asimiláty v podobě glukózy a sacharózy. Blanohlíz je prudce jedovatý a smrtelná dávka pro dospělého člověka je již 5 g čerstvé drogy. Adaptace rostliny na oblasti s antropogenním znečištěním z ní dělá významného činitele v prvních stádiích sukcese a přeměny degradovaných půd.

Endemitický výskyt: Horlivka, Donetsk, Ukrajina (jižní a jihovýchodní svahy důlních výsypek, břehy vysušených odkalovacích nádrží)