registrace přihlášení newsletter

ERA21 4/2018

2018
česky
architektura
měkká
Autor: ERA21

Cena: 150,00 Kč

Časopis ERA21 je jedním z nejvýraznějších a nejrespektovanějších českých odborných časopisů o architektuře, jenž reflektuje aktuální tendence a problémy současného vystavěného prostředí. Jeho charakteristickým rysem je tematické zaměření jednotlivých čísel, které vznikají v úzké spolupráci s interními i externími kurátory a s redakční radou, v níž se setkávají odborníci z řad praktikujících architektů i teoretiků architektury z akademického a vědecko-výzkumného prostředí. Díky tomu ERA21 přináší hluboký vhled do dané problematiky; v ucelené sérii tak vzniká soubor dokumentů trvalejší hodnoty, k nimž se lze opakovaně vracet. Kromě informování čtenářů o dění v oblasti architektury klade časopis důraz na přesahy architektury do dalších oborů a společenských oblastí a jejich vzájemné ovlivňování. Doprava a její řešení v městské struktuře je tématem, které se architektům vrací jako bumerang. Systémy dopravních vrstev a objekty pro dopravu, řešení dominance automobilů, možnosti uličních profilů, podpora veřejné dopravy, blízká či daleká budoucnost samořídicích automobilů a další témata pravidelně rezonují veřejným prostorem. Co víc by se dalo říct?
Číslo, které právě držíte v rukou, se pokouší nahlédnout na jednotlivé fenomény spjaté s městy a dopravou trochu jinou optikou. Tematické články se vydávají po stopách jednotlivých dopravních módů a zkoumají jejich dopad na město, ať už se jedná o soužití cyklistické dopravy s městským prostředím, anebo o sociálněsegregační působení velkých dopravních infrastruktur. Vybrané projekty a realizace představují určitou škálu přístupů, jejichž prostřednictvím se dopravní otázky projevují v urbánní struktuře.
Závěrem si položme otázku: jsou naše města skutečně městy dopravy?