FOTOGRAF 39 CZ

180,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

V rámci probíhající pandemie se rozvinula široká veřejná diskuse o nutnosti vzájemné blízkosti v distanci, solidaritě a nových organizačních systémech. Klíčovou roli zároveň hraje rozhodnutí opustit monotématickou orientaci jednotlivých vydání a nahradit ji rhyzomatickou strukturou procesuální mentální mapy rozvíjející se kolem pojmů chaos & jouissance pod souhrnným názvem: “Slast, bolest.“ Soustředí se na témata duševního zdraví, politiky identity, queerness, gamingu, solidarity a imaginace rekonstrukce a obnovy velkých narativů. Všechna témata vzájemně pojí globálně prožívaná situace pandemie, která ale není tematickým rámcem, pouze neodmyslitelnou podmínkou jakékoliv současné aktivity.

Máme chuť podrobit revizi naše vztahy. Tentokrát vztahy mezi lidmi. Vztahy mezi gendery, jejichž hranice nejsou tak pevné, jak jsme si ještě nedávno možná mysleli, a jsou zcela prostupné. Na nebinární nebo na proměnlivé identity společnost reaguje velmi různorodě: sexismem, vehementní exkluzí, skrytou exkluzí, skleněnými stropy nebo snahou o inkluzi. Vzájemné poměry těchto sil se vyvíjejí, neustále mění a my jsme se rozhodli se jimi zabývat a nebýt na to tentokrát sami. Udělali jsme experiment a našimi hostujícími editujícími se stal kolektiv ateliéru Nové estetiky na Katedře fotografie FAMU v Praze: Nikol Czuczorová, Nikolaj Jessen, Andrej Kiripolský, Zuzana-Markéta Macková, Tobias Páral, Ezra Šimek, Leevi Toija, Max Vajt a Hynek Alt s Jenem Kratochvilem. Spolupráce rozšířila škálu perspektiv o věkovou skupinu aktuálně studujících. Společně jsme se dobrali nejen k výsledku tištěného čísla, ale také k nové podobě digitálního obsahu, sérii podcastů a videí. Pomohli zcitlivět a zpřítomnit témata zobrazená na mentální mapě, kterou vytvořili při koncipování čísla, a lobbovat za revizi zažitého vnímání vybraných množin, které tvoří páteř obsahu: slast, bolest, chaos, jouissance, úzkost, odpovědnost, orgasmus, nebinární jazyk, aktivismus, perverze, sociální experiment. Řetěz asociací může pokračovat při listování časopisem anebo při poslechu podcastů, jejichž nemalou ambicí je referovat mluveným slovem o vizuálním umění. Bude to slast, provázená bolestí, jinak by to ani nemohla být slast.

1011704