Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image


Ladislav Sutnar: Visual Design in Action


Krásná kniha. Krásné portfolio. Papír bělejší než kdy jindy a čáry tištěné tak ostře, že se pořežete. Je pro mě neuvěřitelné, kolik soustředěné práce se zde prezentuje. Neumím si v českém prostředí představit podobný projekt dnes. Visual Design in Action je souborem jednotlivých „case studies“, souborem pravidel a tezí, vše v přímé souvislosti s prezentovanými projekty. Učebnice? Kéž by. 

Sutnar káže – a) zaujmout, šokovat, to je magnet na zvědavost diváka; b) jednoduchá orientace v informacích; c) propojit jednotlivé vizuální prvky v celek, kontinuita; d) nepoužívat ornament, když ano, tak vzniklý linkou, barvami a základními tvary. Jednoduchost se dobře pamatuje, komunikuje. Bauhaus, purismus a ruský konstruktivismus – to jsou směry nového období designu. Je na čase se oprostit od tradice a nastolit geometrickou jednoduchost, používat výhradně základní barvy a využívat kontrasty v písmech. Hlavní tezí pak zůstává – forma naplňuje potřeby obsahu, „form follows function“.

Rychle a ještě rychleji! Vizuální strohost a použití základních tvarů je důsledkem zrychlení doby. Produkujeme více a potřebujeme se v objemu věcí rychle orientovat. Informace musí být dobře čitelná a přístupná, ať už se jedná o orientaci v budově nemocnice nebo čitelnost přístrojové desky v kokpitu letadla.

Přinést estetiku instalatérovi. Skvělá myšlenka. Sutnar zastává názor, že designér je tvůrcem estetického vkusu veřejnosti. Ne naopak. Společnost nemůže svým většinovým pohledem určovat, jak mají věci vypadat. Designér je vůdce. Architekt informací. Souhlasím a tiše předu spokojeností.

Kniha je samozřejmě skvěle vytištěná, 13 barev a několik druhů papíru – parádní malá bible designu.

AU (Adam Uchytil)