Napřed uhořet

Nic se neděje jen tak. Ale proč uhořet „napřed“? Vraťme se k předpokladu tvorby. V názvu je uložena časová posloupnost. Člověk, který tvoří, je nejprve spalován. Co ale nastane potom? Poté, co odezní tento transformační proces? To nikdo netuší. Můžeme se pouze vždy znovu a opakovaně domnívat, jaký horizont se tímto aktem zjeví, nebo uzavře, a jakým způsobem. Tato opakující se situace nejistoty – v životě, v tvorbě, při jakémkoliv rozhodování – vyvolává dvě základní protichůdné lidské reakce – souhlas a odpor, úzkost a zlehčení, aktivitu a pasivitu, obavy a euforii. Dvě střídající se polarity, v nichž se odehrává jak fotografické dílo Ivana Pinkavy (nar. 1961), tak sochařská tvorba Eliáše Dolejšího (nar. 1982).

360,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

1010112