Ta malba / HER painting

120,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Vystavující: Markéta Bábková, Veronika Gabrielová, Karolína Jelínková, Ester Knapová, Markéta Kolářová, Beata Kurucz, Laura Limbourg, Kateřina Ondrušková, Adriana Sarnová, Gabriela Slaninková, Barbora Valášková

Kurátor: Petr Vaňous

Pojem „malba“ je rodu ženského, proto Trafo Gallery zvolila název výstavy nejmladší české malby nedávných absolventek AVU slovy TA malba. Nastiňuje generační výpověď jedenácti začínajících autorek, narozených v 90. letech a nastupujících na uměleckou scénu právě teď. Většina vybraných děl se pohybuje v rozhraní mezi osobním dotýkáním světa, zahrnujícím soukromou, místy intimní sféru života, a mezi hledáním výrazu pro těžko pojmenovatelné emoce, věcné a sociální stavy. Podstatným momentem je tu specificky ženský způsob sensitivity a kritičnosti, který zpřítomňuje oblast osobní zkušenosti na pozadí opakujících se – všedních i nevšedních – rituálů a dramat. Velmi podnětná je výpovědní linie střetu mezi životními předpoklady a skutečnou realitou.

Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace shrnující pohled kurátora Petra Vaňouse na vybrané autorky a jejich vlastní citace formulující autorský přístup k malbě.

/ ENG

Artists: Markéta Bábková, Veronika Gabrielová, Karolína Jelínková, Ester Knapová, Markéta Kolářová, Beata Kurucz, Laura Limbourg, Kateřina Ondrušková, Adriana Sarnová, Gabriela Slaninková, Barbora Valášková

curator: Petr Vaňous

The project presents the youngest Czech female painting. Hence the emphasis of the authors. The selection relates to the laws of Czech grammar (“the painting”). He works with a context that has not yet been grasped by the curators. The second level, which the exhibition concept takes into account, is the outline of the generational statement of eleven beginning authors born in the 1990s and entering the art scene right now. For this reason, the spring term was also symbolically chosen for the presentation. Most of the selected works move in the interface between personal touch of the world, including the private, sometimes intimate sphere of life, and between the search for expression for hard-to-name emotions, material and social states. An important moment here is a specifically feminine way of sensitivity and criticality, which presents the area of personal experience against the background of repetitive – everyday and unusual – rituals and dramas. The message of conflict between life assumptions and real reality is very stimulating.

All books are bilingual and published for accompanying the same title exhibition in Trafo Gallery.

Parametry

Počet stránek
42
Grafická úprava
Ondřej Šorm
Vydavatel
Trafo Gallery
Fotografie
Vojtěch Veškrna