Obrázek_(1)
  • Obrázek_(1)

Flaesh

Petr Nedoma
255,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois Tématem vybraného souboru děl pěti umělkyň je figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjející esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí. Výstava klade otázky, jakou funkci a roli má lidské tělo v současném umění, zda je ještě jeho obrazem, nebo stále více projekční plochou vnitřního života, jaké obsahy a novodobá dogmata si do podoby člověka promítáme, zda může být zástupným motivem k vyjádření těžko uchopitelných duševních strázní i radostí, či zda a jak může figura zrcadlit vypjaté emoce plynoucí z neodvratných dějinných zlomů nebo osobních tragédií? V oblasti výkladu se budeme pohybovat jen ve volných paralelách, kdy možnosti interpretace vychází buď přímo z vývoje každé jednotlivé umělkyně, nebo/a z pojmenovávání shod a rozdílů v uměleckém výrazu mezi nimi. Pět samostatných prezentací, pět individuálních cest, které mají rozdílná východiska, nestejný průběh, trasu i směr, ale zároveň každá z nich může působit a fungovat jako interpretační klíč pro některá další, paralelně představená díla ostatních. Výstava, nesoucí záměrně dvojznačný titul Flaesh, byla připravena v úzké osobní spolupráci s jednotlivými autorkami, jejich ateliéry a galeriemi. Dílu každé z umělkyň je věnován jeden výstavní sál ve formě samostatné expozice. Kolekce více než šedesáti soch, kreseb, akvarelů, výšivek a instalací nabízí přehled o významných kapitolách tvorby vybraných autorek. Všechny instalace jsou doplněny o videoprojekce rozhovoru s umělkyní, které vsazují vystavená díla do širšího interpretačního rámce a souvislostí a zároveň dávají divákovi možnost nahlédnout do jejich myšlenkového světa. Výstavu doprovází katalog (v češtině a angličtině) s úvodním esejem kurátora výstavy, Petra Nedomy, a reprodukcemi všech vystavených děl.
1090917

Parametry

ISBN
978-80-7353-502-5