Salty Mascara: Valentýna Janů

Valentýna janů

220,00 Kč
S DPH
Počet
Na skladě není dostatek produktů

Valentýna Janů je vizuální umělkyně, jejíž postdigitální poezie volně přechází od banálních příběhů, instagramových mouder, filozofických meditací k seriálovým dialogům a útržkům večerních zpráv na hranici mezi fikcí a realitou. Sbírka textů Salty Mascara konfrontuje otázky současné ekonomiky, klimatické krize a sociálních identit. Dokazuje, že je od sebe není možné jednoduše oddělit a každá*ý z nás si brzy bude muset osvojit způsob, jak být ekologicky zodpovědnou*ným feministkou*ou a nebýt přitom otravná*ý.

Knihu provází evokativní vůně ambry, pudru a slaného citronu společně s kresbami Martina Grocha. Portréty postav, jakými jsou Tove Jansson, Tank Girl, Ursula K. Le Guin nebo Trixie Mattel napovídají, že oscilujeme mezi imaginací a skutečností a zároveň čteme generačně příznačný obraz západní (pop)kultury. Kniha vychází v anglickém jazyce.

/

Valentýna Janů is a visual artist whose post-digital poetry smoothly morph from banal stories, Instagram wisdom, philosophical meditations to TV show dialogues and quotes from daily news somewhere between fiction and reality. Collection Salty Mascara confronts issues of the current economy, climate crisis and social identities. It proves that it is not possible to simply separate them from each other and each one of us will have to master the art of ‘‘how to be a sad feminist who is environmentally conscious without being annoying’’.

The book is accompanied by the evocative scent of amber, powder and salted lemon together with drawings by Martin Groch. Portraits of characters such as Tove Jansson, Tank Girl, Ursula K. Le Guin or Trixie Mattel suggest that we oscillate between imagination and reality and at the same time read a generationally characteristic image of Western (pop) culture.

1011552

Parametry

Datum vydání
2021
Jazyk
anglicky
Nakladatel
AVU
Grafická úprava
Štěpán Marko
Autor
Valentýna janů
Editor
Nela Klajbanová
Ilustrace
Martin Groch