Olgoj Chorchoj: Logika emoce
  • Soubor_(1)
  • Soubor_(2)
  • Olgoj Chorchoj: Logika emoce

OCH! Olgoj Chorchoj - Logika emoce

Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek

CZK890.00
VAT included
Quantity
Last items in stock

Olgoj Chorchoj: Logika emoce

Designéři a architekti Michal Froněk a Jan Němeček založili společné studio – nazvané Olgoj Chorchoj – v roce 1990. Od roku 2000 jsou vedoucími Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou autorských esejů a kompletním soupisem jejich dosavadních realizací. Produkce Olgoj Chorchoj mezi lety 1990–2016 je symptomatická pro představení širšího rámce postkomunistické transformace (v oblasti designérské praxe, uměleckého školního vzdělávání, tovární výroby a restartu kapitalistického tržního hospodářství). V rovině dějin a teorie designu je aktivita Olgoj Chorchoj pozoruhodná počáteční inklinací k emotivnímu postmodernismu a pozdějším příklonem ke strohým, logickým principům neomodernismu. Publikace vychází u příležitosti retrospektivní výstavy konané v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně.


Olgoj Chorchoj: Logic of emotion

Designers and architects Michal Froněk and Jan Němeček have founded their studio - named Olgoj Chorchoj - in 1990. Since 2000 they are the directors of the Atelier of Product Design on the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In the Czech and global context olgoj Chorchoj belongs to the top of their domain. The book introduces the professional career of Olgoj Chorchoj in the area of design, architecture, exhibition in the form of original essays and through the complete list of their realizations. The production of Olgoj Chorchoj in the years 1990-2016 is symptomatic for the introduction of a wider range of postcomunist transformation (in the area of practical design, art education, factory manufacturing and restart of the capitalist market economy). On the level of history and design theory the activity of Olgoj Chorchoj is remarkable of the early inclination towards emotive post-modernism and later sway towards simple, logical principles of neomodernism. The publication is published at the occasion of a retrospective exhibition organized in Museum of Applied Arts of Moravian Gallery in Brno.

1090904

Data sheet

Datum vydání
2016
ISBN
Jazyk
česky
Vazba
vázaná
Size
Nakladatel
Autor